ZATRUDNIMY STOLARZA

RENOWATORA Tel. 506671036

NASZE REALIZACJE

ONI NAS WYBRALI

SZCZELINY W PODŁOGACH

PRZYCZYNY POWSTAWANIA SZCZELIN W PODŁOGACH DREWNIANYCH
Bezpośrednią przyczyną powstawania szczelin w podłogach drewnianych jest spadek wilgotności drewnianych elementów okładzinowych – lamelek, deszczułek lub desek.
Pośrednich przyczyn jest znacznie więcej a występują one pojedynczo lub co się częściej zdarza, w układzie złożonym.
Przyczyna powstawania szczelin w podłogach leży zarówno po stronie jej wykonawcy jak i użytkownika.

Błędy wykonawczo – materiałowe w większości ujawniają się w pierwszym roku użytkowania podłogi:

1. Przyczyna: nadmierna wilgotność elementów drewnianych użytych do montażu.
Skutek: po pierwszym sezonie grzewczym powstają szczeliny, adekwatne do nadmiaru wilgoci w montowanych drewnianych elementach podłogowych. 
Wniosek: wilgotność drewna powinna mieścić w przedziale od 8% do 9% sporadyczne elementy mogą mieć wilgotność 7% lub 10% -11%. PN-EN 13 226.Spadek wilgotności względnej powoduje, że drewno traci wilgoć i kurczy się zgodnie parametrami zawartymi w poniższych tabelach. 

Wraz ze zmianą wilgotności i temperatury powietrza zmienia się wilgotność drewna.
Tabela 1.

Temperatura Relatywna wilgotność powietrza RH nad parkietem w %
powietrza      w otoczeniu drewna 
          20   25   30   35   40   45    50    55    60    6 5     70    75     80    85

10°C   4,7  5,5  6,3  7,1  7,9  8,7  9,4  10,2  11,1  12,1  13,3  14,7  16,2  18,3
20°C   4,6  5,4  6,2  7,0  7,7  8,5  9,2  10,0  10,8  11,8  13,0  14,4  16,0  18,0
30°C   4,3  5,2  5,9  6,7  7,5  8,3  9,0    9,7  10,6  11,5  12,7  14,0  15,6  17,5
40°C   4,0  4,8  5,6  6,3  7,1  7,8  8,5    9,3  10,2  11,0  12,1  13,4  15,0  16,9

Każde drewno oraz sposób jego cięcia inaczej reaguje na zmiany mikroklimatu otoczenia.

Współczynnik kurczliwości drewna oraz bezwładność klimatyczna – czas wymiany wilgotnościowej Procentowa wartość skurczu lub spęcznienia drewna przy zmianie jego wilgotności o 1%.
Tabela 2.

Gatunek drewna Układ styczny Układ promieniowy Średnio Czas wymiany wilgotnościowej Brzoza 0,41 %/% 0,29 %/%0,35 %/% średni Buk 0,41 %/% 0,20 %/% 0,31 %/% krótki Grab 0,38 %/% 0,20 %/% 0,29 %/% krótki Dąb 0,32 %/% 0,17 %/% 0,25 %/% długi Jesion 0,38 %/% 0,21 %/% 0,30 %/% tw.dł. biel.krótki Orzech 0,29 %/% 0,18 %/% 0,24 %/% długiWiąz 0,23 %/% 0,20 %/% 0,22 %/% długi Merbau 0,26 %/% 0,13 %/% 0,20 %/% długi Iroko 0,28 %/% 0,19 %/% 0,24 %/% długi Teak 0,26 %/% 0,16 %/% 0,21 %/% długi

W oparciu o powyższe przy spadku wilgotności powietrza spadnie wilgotność drewna co w efekcie przełoży się na powstanie szczelin o łącznej wielkość na odcinku jednego metra. Patrz tabela poniżej.


Tabela 3.
Skurcz swobodny drewna dębowego na odcinku 1m .(Keywerth, Kollmann) 

Temperatura 20°C
Wilgotność względna RH                50%           45%          40%        35%      30%         25%       20%
Stycznie max.             0,32%/%     0,0mm    0,0 2,2mm   4,5mm   7,4mm   9,9mm   12,8mm   15,0mm
Promieniowo max.       0,17%/%     0,0mm     0,0 1,2mm   2,1mm   3,9mm   5,3mm    6,8mm     8,0mm
Średnio                       0,25 %/%    0,0mm     0,0 1,7mm   3,3mm   5,7mm   7,6mm    9,8mm   11.0mm

Teoretycznie inne gatunki drewna skurczą się stosownie do ich współczynnika kurczliwości.
Praktycznie elementy przyklejone do podkładu skurczą się w mniejszym stopniu, stosownie do elastyczności spoiny klejowej.

2. Przyczyna: nadmierna wilgotność podkładu – wylewki.
Skutek: nadmiar wilgoci z podkładu przeniknął do posadzki drewnianej powodując jej spęcznienie oraz odkształcenia plastyczne poszczególnych elementów. W konsekwencji doprowadziło to do powstania szczelin między poszczególnymi deskami - deszczułkami. 
Wniosek: wilgotność podkładu drewnianego poniżej 12%, jastrychu anhydrytowego < 0,5% CM wylewki betonowej powinna być niższa niż 3% wagowo lub mniej niż 2% CM. Na ile mniej powinien określić wykonawca, biorąc pod uwagę grubość zarówno wylewki jak i grubość okładziny drewnianej. Wylewki ogrzewane: anhydryt <0,3% CM beton <1,8% CM.

3. Przyczyna: nieodpowiednia wilgotność powietrza w pomieszczeniach podczas montażu podłogi. Skutek: niska wilgotność w trakcie montażu i aklimatyzacji przyczynia się do powstawania niewielkich szczelin, które pomimo zaszpachlowania w trakcie wykończania, ujawnią się po kilku latach użytkowania podłogi.
Wysoka wilgotność otoczenia powoduje intensywne pęcznienie drewna w czasie kiedy spoina klejowa nie posiada jeszcze pełnej wytrzymałości. Pęczniejąca płyta podłogi wypełnia szczeliny przyścienne i w takim obrysie pozostanie na stałe. Jednak powrót do normalnej wilgotności powietrza w pomieszczeniach nie spowoduje powrotu poszczególnych elementów na swoje miejsce. Między deszczułkami powstaną szczeliny o łącznej powierzchni równej powierzchni wypełnionych wcześniej szczelin przyściennych.
Wniosek: zalecana wilgotność montażu mieści się w przedziale od 50% do 65% wilgotności względnej (RH) optymalna temperatura w przedziale: 18oC - 22oC. 

4. Przyczyna: zbyt suche elementy drewniane użyte do montażu podłogi.
Skutek: przesuszone elementy posadzkowe generują znaczne naprężenia obciążające spoinę klejową, co może być przyczyną jej zerwania, szczególnie w okolicach ścian. W tych miejscach drewno ma dużą swobodę w pęcznieniu i kurczeniu a szczeliny są bezpośrednią konsekwencją powyższej swobody.
Wniosek: przed montażem należy sprawdzić wilgotność drewna oraz równomierność jego wysuszenia. 

5. Przyczyna: Za bardzo elastyczna spoina klejowa w stosunku do gatunku drewna.
Skutek: bardzo elastyczny klej powoduje, że drewno o dużym współczynniku kurczliwości ma dosyć dużą swobodę w powiększeniu powierzchni podłogi w okresie pierwszego wilgotnego lata. Po zmianie mikroklimatu wnętrza w podłogach olejowanych lub woskowanych powstanie szereg drobnych szczelin, natomiast w podłogach lakierowanych powstaną pęknięcia blokowe.
Wniosek: przy wyborze systemu klejowego należy uwzględniać właściwości elementów sklejanych, tzn. właściwość drewna i jakość podkładu. 

6. Przyczyna: mała wytrzymałość powierzchniowa podkładu.
Skutek: szczeliny – pęknięcia blokowe w okresie zimowym przy niewielkim spadku wilgotności podłogi lakierowanej, szczególnie w przypadku zastosowania lakierów, sklejających boki deszczułek. Słaba wylewka nie potrafi ograniczyć skurczu drewna, jest on w większym,aczkolwiek w różnym stopniu ograniczany poprzez sklejenie boków poszczególnych elementów. Słabe miejsca tegoż sklejenia dają początek dla pęknięć skumulowanych - blokowych.
Wnioski: przed montażem należy wzmocnić powierzchnię podkładu, ponadto wybrać odpowiedni sposób ułożenia elementów podłogowych oraz zastosować lakiery niesklejające boki deszczułek. 

7. Przyczyna: nieodpowiednio dobrany gatunek drewna oraz szerokość elementów.
Skutek: podłogi wykonane z szerokich desek podłogowych z trudnych gatunków drewna z natury skazane są na powstawanie szczelin w typowym dla pomieszczeń mikroklimacie wnętrza.
Wniosek: szczeliny między litymi deskami podłogowymi szerokości powyżej 15 cm są rzeczą naturalną i powinny być akceptowane przez użytkownika. Wielkość szczelin idzie w parze z szerokością desek i współczynnikiem kurczliwości drewna z jakiego została wykonana podłoga. W celu zamaskowania pracy drewna szerokie deski powinny mieć złamaną krawędź. 

8. Przyczyna: nieodpowiednio dobrany gatunek drewna oraz wielkość elementów w przypadku podłóg ogrzewanych. 
Skutek: podłogi ogrzewane z istoty rzeczy posiadają wyższą temperaturę i relatywnie niższą wilgotność co w przypadku drewna o dużej kurczliwości przekłada się na wielkość szczelin między deszczułkami. Podobnie jest w przypadku szerokich elementów z litego drewna. Przy wyższej temperaturze powierzchni podłogi i niskiej wilgotności powietrza nad podłogą Istnieje możliwość pęknięć wewnętrznych i powstanie szczelin wewnątrz i na powierzchni deski.
Wnioski: na ogrzewane posadzki nie stosować drewna grabu, buka, jesionu klonu, brzozy.Posadzki płaskie z litych elementów w ograniczonej szerokości do 5 cm. Szersze elementy tylko w wykonaniu z łamanymi krawędziami tzw. fazką. W miarę możliwości stosować elementy okładzinowe w wykonaniu warstwowym. 

9. 
Przyczyna: nieodpowiedni sposób ułożenia elementów drewnianych.
Skutek: wzór angielski lub francuski potocznie nazywany pokładowym, generuje naprężenia kierowane tylko w dwie strony co naraża spoinę na znaczne obciążenia a jej przeciążenie i zerwanie przyczynia się do późniejszego powstawania szczelin.
Wniosek: w przypadku oceny, która nie daje pewności, że wytrzymałość podkładu ograniczy w pełni naprężenia drewna, należy wybrać taki wzór aby zredukować naprężenia do minimum. Wzór jodełka, koszyk lub kwadraty należą do wzorów bezpiecznych.

10. Przyczyna: jednostronne mocowanie elementów drewnianych do podłoża.
Skutek: ta sytuacja ma miejsce w przypadku mocowania desek do legarów lub do podkładów drewnianych. Jednostronne zamocowanie (wkręty lub gwoździe) w niewielkim stopniu ogranicza kurczenie drewna podczas okresowego spadku wilgotności otoczenia.Praktycznie poszczególne elementy kurczą się swobodnie zgodnie ze współczynnikiem kurczliwości zainstalowanego drewna.
Wniosek: deski należałoby przytwierdzać „z góry” gwoździami lub wkrętami w pobliżu ich krawędzi. Jest to mało estetyczne i obecnie rzadko stosowane. 11Przyczyna: podłoga wykonana z desek z pęknięciami wewnętrznymi.Skutek: szczeliny na powierzchni desek ujawniają się okresie spadku wilgotności powietrza w otoczeniu podłogi, najczęściej podczas pierwszej mrożnej zimy.Wniosek: podłoga z desek powinna być wykonana z drewna sezonowanego i suszonego zgodnie z zaleceniami suszenia umiarkowanego lub powolnego, co nie powoduje znacznych naprężeń przekładających się na pęknięcia wewnątrz struktury drewna. 
12. Przyczyna: podłoga wykonana z cienkich, litych elementów drewnianych.
Skutek: szczeliny między deskami powstają po krótkim okresie przebywania w suchym mikroklimacie wnętrza.
Wniosek: niewielka grubość elementów drewnianych powoduję większą podatność na zmiany wilgotności otoczenia. Grube deski zawierają większą ilość wilgoci, stąd potrafią bezpiecznie przetrwać krótkie okresy zaniżonej RH w powietrzu. Wykonawca powinien polecać grubsze deski lub w przypadku ograniczeń w grubości podłogi zalecać okładziny warstwowe.
13. Przyczyna: otwarta dyfuzyjnie ( mało szczelna ) powłoka nawierzchniowa podłogi.
Skutek: szczeliny w podłodze pojawiają się po krótkim przebywaniu w otoczeniu suchego powietrza.
Wniosek: Powłoki olejowe, olejowoskowe dają większą możliwość przenikania wilgoci zawartej w drewnie. Najszczelniejsze są elastyczne lakiery uretanowe oraz lakiery poliuretanowe. Właściwości lakierów wodnych w tym względzie mają wartości średnie. Wykonawca powinien poinformować użytkownika o powyższych właściwościach i ewentualnych konsekwencjach przy spadku wilgotności powietrza w pomieszczeniach.
14. Przyczyna: renowacja powierzchniowa podłogi prowadzona bez odniesienia się do jej wilgotności i spójności posadzki z podkładem.
Skutek: pęknięcia blokowe powstałe po spadku wilgotności drewna.
Wnioski:. Prace naprawcze prowadzone są w większości w okresie letnim po innych pracach mokrych co powoduje, że podłoga jest w stanie podwyższonej wilgotności. W związku z tym, przed rozpoczęciem prac, należy doprowadzić do spadku wilgotności drewna. Aby zapobiec degradacji wątłej spoiny klejowej, prace należy prowadzić przy zastosowaniu maszyn tarczowych. Wypełnianie szczelin tylko przy zastosowaniu środków nie sklejających boków deszczułek, podobnie z zastosowaniem rodzaju lakieru. W tej trudnej dla podłogi sytuacji, zaleca się stosowanie olejów, olejowosków lub olejolakierów. 

15. Przyczyna: niepoinformowanie użytkownika podłogi o właściwościach drewna.
Skutek: Informacje te mają szczególne znaczenie w trakcie wybierania podłogi, kiedy dla inwestora istotny jest wygląd natomiast zachowania drewna są tematem nieznanym. 
Wniosek: w tej sytuacji wykonawca w sposób jednoznaczny powinien wykluczyć trudne gatunki drewna, szerokie elementy lub pokładowy sposób ułożenia, czyli czynniki mogące narazić użytkownika na problemy związanie z naturalnymi zachowaniami drewna. Ponadto wykonawca powinien w sposób przejrzysty określić reżimy mikroklimatu wnętrza, szczególnie w okresie zimy. 

16. Przyczyna: nieprzekazanie informacji dotyczących pielęgnacji i konserwacji podłogi.
Skutek: użytkownik stosuje różne sposoby w zakresie pielęgnacji lub konserwacji podłogi. W wielu przypadkach mokry mop lub mokra ścierka jest skutecznym sposobem na umycie podłogi jednak z fatalnym skutkiem dla zachowania jakości jej powierzchni.
Wniosek: przekazać użytkownikowi pisemną informację o sposobach pielęgnacji i konserwacji podłogi drewnianej, o rodzaju środków odpowiednich dla zainstalowanej powłoki nawierzchniowej oraz o konsekwencjach w przypadku zaniechania stosowania się do wskazanych zaleceń. 

Błędy po stronie użytkownika w znacznej większości ujawniają się w pierwszych latach użytkowania podłogi jednak mogą się ujawnić również w każdym, póżniejszym okresie jej użytkowania:

1. Przyczyna: przesuszanie powietrza w pomieszczeniach.
Skutek: okresie zimowym, szczególnie w okresie mrozów powietrze zewnętrzne nie potrafi utrzymać pary wodnej a tym samym zawiera w sobie bardzo mało wilgoci. Większa różnica temperatur wzmaga działanie wentylacji oraz uaktywnia wszelkie nieszczelności. W tej sytuacji wentylacja w budynku oraz jego nieszczelności pozwalają na zwiększoną i niekontrolowaną wymianę powietrza. Takie wprowadzanie zimnego - suchego powietrza do pomieszczeń powoduje niepotrzebne straty ciepła oraz spadek wilgotności względnej co z kolei przekłada się na spadek wilgotności drewna i powstawanie szczelin.
Wniosek: zakupić prosty termo higrometr w celu bieżącej kontroli mikroklimatu pomieszczeń i na bieżąco podejmować działania mające na celu utrzymanie wilgoci na odpowiednim poziomie minimum 45%RH. Do nawilżania powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych zaleca się stosować nawilżacze ewaporacyjne o wydajności odpowiedniej do kubatury pomieszczeń w kontekście krotności wymiany powietrza w tych pomieszczeniach. 
W pomieszczeniach mieszkalnych zakłada się kilkunastokrotną, pełną wymianę powietrza w ciągu doby. Dlatego nawilżacz i jego wydajność należy dostosować do powierzchni lub kubatury pomieszczeń. W sytuacji gdy odpowiedni nawilżacz nie nadąża z nawilżeniem powietrza w pomieszczeniach należy ograniczyć napływ powietrza zewnętrznego (przysłonić nawiewniki okienne) lub zachowując wielokrotność wymiany powietrza, zainstalować dodatkowe źródło wilgoci. 
2. Przyczyna: nieszczelności stolarki zewnętrznej.
Skutek: nieszczelności stolarki zewnętrznej, szczególnie w starszym wydaniu uniemożliwiają kontrolę nad regulacją wymiany powietrza szczególnie podczas dużych mrozów. Znaczna różnica temperatur poza różnicą w zawartościach wilgoci w powietrzu zewnętrznym i wewnętrznym powoduje różnicę w gęstości powietrza co powiększa różnicę ciśnień a tym samy intensyfikuje jego wymianę. W tej sytuacji trudno zapanować nad utrzymaniem stosownej dla drewna wilgotności powietrza.
Wniosek. Zlokalizować nieszczelności w stolarce wewnętrznej, po czym zadbać o zlikwidowanie ujawnionych nieszczelności. Nieszczelności stolarki zewnętrznej w znacznym stopniu wpływają na koszty ogrzewania pomieszczeń. 

3. Przyczyna: przegrzewanie pomieszczeń. 
Skutek: utrzymywanie wysokiej temperatury, ponad 25oC, powoduje spadek wilgotności względnej powietrza i wzmaga jego wymianę. W takich w takich warunkach uzupełnianie wilgoci jest bardzo trudne a przy nieszczelnej stolarce zewnętrznej wręcz niemożliwe.
Wniosek. Podczas mrożnej aury zewnętrznej należy utrzymać temperaturę dającą minimum komfortu dla użytkownika. Podwyższanie temperatury generuje większe straty ciepła oraz zmniejsza wilgotność względną powietrza co jest niekorzystne zarówno dla drewna jak i człowieka. 

4. Przyczyna: ogrzewanie niezamieszkałych pomieszczeń bez ich nawilżania. 
Skutek: spadek wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach przekłada się na spadek wilgotności drewna i powstawanie szczeli
Wniosek: zamieszkując pomieszczenia, dostarczamy do ich wnętrza wilgoć poprzez oddychanie, pranie, kąpanie, gotowanie, podlewanie kwiatów, itp. Natomiast w niezamieszkałych pomieszczeniach podczas mrożnej zimy należy obniżyć do niezbędnego minimum temperaturę powietrza jak również do niezbędnego minimum (urządzenia gazowe!!!) ograniczyć działanie wentylacji. Zainstalowanie nawilżacza jest tu jak najbardziej wskazane.
Przykład: warunki zewnętrzne – minus 20oC, RH 90%, zawartość wilgoci = 0.77 g/m3. Ciągła wymiana powietrza poprzez istniejącą wentylację w budynku powoduje stworzenie mikroklimatu wnętrza o podobnej do zewnętrznej zawartości wilgoci w powietrzu. To przełoży się na poniższą wilgotność względną powietrza w ogrzewanych a nie nawilżanych pomieszczeniach.Mikroklimat wewnętrzny – plus 25oC, zawartość wilgoci 0,77g/m3, wilgotność względna RH = 3,3%. Przedstawiona wartość RH ma charakter teoretyczny, w praktyce przez pewien czas na mikroklimat wnętrza wpływa wilgoć zawarta w przegrodach budowlanych i w wyposażeniu wnętrza, nie mniej spadek wilgotności do kilkunastu % RH jest sprawą naturalną. W tej sytuacji spadek wilgotności drewna może przełożyć się na powstanie szczelin jak w tabeli w pkt. 1. 

5. Przyczyna: korzystanie z kominka bez zasilania zewnętrznego. 

Skutek: rozpalanie w kominku podczas mrozów jest czynnością naturalną, jednak czynny kominek bez niezależnego dopływu powietrza wyciąga nasycone wilgocią powietrze wewnętrzne dając miejsce dla suchego powietrza zewnętrznego, ze skutkami j.w.
Wniosek. Wykonać niezależny dopływ powietrza niezbędny dla jego funkcjonowania. W trakcie użytkowania kominka zadbać o dodatkowe źródło wilgoci w pomieszczeniu. 

6. Przyczyna: wietrzenie pomieszczeń podczas mroźnej zimy. 
Skutek: wietrzenie pomieszczeń w mroźnym okresie powoduje gwałtowny spadek wilgotności powietrza w ich wnętrzu. Wysoka wilgotność względna przy ujemnej temperaturze tworzy złudne przekonanie, że podczas przewietrzenia pomieszczeń wprowadzimy do niego powietrze z dużą zawartością wilgoci.
Wniosek: podczas mrozów ograniczać wietrzenie pomieszczeń do niezbędnego minimum. Należy wiedzieć, że przy większej różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz powstaje większa różnica ciśnień przez co wbudowana wentylacja jak i nieszczelności stolarki są bardziej drożne i naturalnie przepuszczają większą ilość powietrza.

7. Przyczyna: intensywne nawilżanie po długotrwałym utrzymywaniu niskiej wilgotności względnej w pomieszczeniach. 
Skutek: długotrwała, niska wilgotność powietrza powoduje znaczny ubytek wilgoci z podłóg, ścian i z drewnianych elementów wyposażenia wnętrza. Intensywne nawilżanie może doprowadzić do kondensacji pary wodnej na szybach okien ich ościeżach oraz chłodniejszych miejscach podłogi najczęściej w okolicach drzwi balkonowych. W efekcie nawilżone elementy drewniane ulegają odkształceniu co w konsekwencji powoduje powstawanie szczelin.
Wniosek: uzupełnienie powstałych ubytków wymaga konsekwencji i cierpliwości i należy rozłożyć w dłuższym przedziale czasowym. Należy zwrócić uwagę aby temperatura i wilgotność względna w trakcie doprowadzania mikroklimatu wnętrza do właściwego poziomu nie przyczyniła się do kondensacji wilgoci na najchłodniejszych elementach stolarki zewnętrznej lub jej ościeżach. W tych miejscach należy sprawdzić temperaturę punktu rosy. 

8. Przyczyna: pozostawienie pomieszczeń w stanie nieogrzewanym w dłuższym okresie czasu.
Skutek: takie zaniechanie o dbałość mieszkania spowoduje ich wyziębienie. Z chwilą nagrzania pomieszczeń na elementach podłogowe skondensuje się wilgoć. Nadmiar wilgoci spowoduje bardzo duże naprężenia na bokach desek powodując ich trwałe odkształcenia, co w późniejszym czasie przejawi się w postaci szczelin.
Wniosek. Dbać o ciągłe zachowanie minimalnej temperatury w pomieszczeniach. Jednak w przypadku wyziębienia pomieszczeń podwyższanie temperatury musi iść w parze z kontrolą wilgotności względnej, która powinna być utrzymana poniżej wartości RH powodującej kondensację pary wodnej na wyziębionej podłodze. 

9. Przyczyna: przegrzewanie podłóg ogrzewanych.
Skutek: nadmierny wzrost temperatury podłóg ogrzewanych jest bezpośrednią przyczyną powstawania szczelin między deskami. Nadmierne szczeliny mogą być oznaką trwałego uszkodzenia spoiny klejowej. Wniosek: utrzymanie temperatury powierzchni podłogi do 27oC, przy wilgotności względnej powyżej 40oC daje pewność co do trwałości podłogi. 10. Przyczyna: zmiana sposobu ogrzewania pomieszczeń, ogrzewanie piecowe zastąpiono centralnym.Skutek: równomierne rozszczelnienie całej podłogi, nawet wówczas kiedy podłoga leżała bez szczelin przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Wniosek: centralne ogrzewanie samo w sobie nie wysusza powietrza w pomieszczeniu. Jednak utrzymywanie stałej wyższej temperatury przez CO w przeciwieństwie do zmienności w tym względzie przy ogrzewaniu piecowym, powoduje ciągłą wymianę powietrza i utrzymywanie niskiej wilgotności przez cały czas działania ogrzewania. Ciągła niska wilgotność powietrza powoduje systematyczny spadek wilgotności ścian, podłóg oraz przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach. Aby temu zapobiec konieczne jest nawilżanie powietrza w pomieszczeniach.
11. Przyczyna: zalanie podłogi wodą.
Skutek: oderwanie posadzki od podkładu lub w korzystniejszej wersji wewnątrz strukturalna deformacja elementów drewnianych bez uszkodzenia spoiny klejowej. Odkształcenie plastyczne spowoduje ujawnienie szczelin po wysuszeniu podłogi.
Wniosek: w przypadku zalania podłogi należy w jak najszybszym czasie zebrać wodę z jej powierzchni. Osuszanie prowadzić przy użyciu osuszaczy i cyrkulatorów powietrza. Każdy wzrost temperatury ułatwia penetrację struktury drewna i w efekcie może być przyczyną poważniejszych uszkodzeń posadzki. Powstałe szczeliny należy wypełnić po wysuszeniu posadzki wraz z podłożem. 12Przyczyna: długotrwałe składowanie elementów podłogowych przed montażem (pozorna aklimatyzacja).Skutek: Szczeliny w podłodze powstają już w trakcie montażu w sytuacji kiedy niezabezpieczone deski lub deszczułki leżały w zbyt suchym klimacie i mając możliwość w skurczeniu, uległy naturalnej dla drewna deformacji. Szczeliny mogą powstać również w czasie użytkowania podłogi a dzieje się to wówczas kiedy drewno leżało w wilgotnych warunkach i w naturalny sposób spęczniało przed montażem. Wniosek: Zakupu elementów podłogowych najlepiej dokonywać tuż przed montażem. Łatwiej wówczas wystąpić z ewentualną reklamacją do sprzedawcy lub producenta. Jeśli występuje konieczność dłuższego składowania to należy to czynić umieszczając materiał w średnich i stałych warunkach klimatycznych (około 20oC 50%RH), na palecie i dodatkowo zabezpieczyć całą partię materiału folią. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy dostarczone elementy podłogowe mają bardzo niską temperaturę co wynika z warunków uprzedniego składowania lub transportu. W takiej sytuacji całość materiału należy zabezpieczyć przed chłonięciem wilgoci ( o ile nie jest zabezpieczona fabrycznie) i poczekać kilkadziesiąt godzin do czasu wyrównania temperatury. Na zimnym drewnie w ciepłych pomieszczeniach powstaje kondensacja wilgoci i pęcznienie deszczułek, szczególnie ze szczytu co jest przyczyną postawania szczelin. 
13. Przyczyna: pielęgnacja podłogi na mokro.
Skutek: klasyczne mycie podłogi mokrą ścierką umożliwia wnikanie wody między deszczułki co powoduje odkształcenia plastyczne a w efekcie powstawanie szczelin szczególnie w okolicach czół deszczułek. Poza zniekształceniem następuje trwałe przebarwienie krawędzi deszczułek.
Wniosek: do czyszczenia podłogi dopuszcza się stosowanie jedynie wilgotnych mopów lub ścierek. 

14. Przyczyna: stosowanie środków do pielęgnacji i konserwacji podłogi ze znaczną zawartością dyspersji wodnej.
Skutek: nadmiar wody powoduje „ otwarcie krawędzi desek” co w konsekwencji przyczynia się do „rozszczelnienia podłogi”.
Wniosek: markowe środki w swoim składzie rozpuszczalniki bezpieczne zarówno dla człowieka jak nieszkodliwe dla podłogi z drewna. 

Wnioski ogólne. Szczeliny w podłogach drewnianych mają charakter odwracalny w przypadku odkształceń sprężystych drewna oraz w sytuacji kiedy spoina zachowała swoje właściwości mechaniczne. W pozostałych przypadkach szczeliny w zmiennej formie, będą przypisane podłodze przez cały czas jej użytkowania. Użytkownik ma istotny wpływ na zachowanie jakości podłogi w pierwszych latach jej użytkowania, kiedy jest ona bardzo podatna na wszelkie niekorzystne, opisane powyżej uwarunkowania. Na dobrą „kondycję” podłogi duży wpływ ma systematyczny „trening” w pierwszych latach jej użytkowania, kiedy nowy budynek sukcesywnie stabilizuje swój mikroklimat a użytkownik bacznie obserwuje i na bieżąco likwiduje wszelkie niedociągnięcia w jego funkcjonowaniu. W efekcie uzyskujemy psychiczny i fizyczny komfort w użytkowaniu naszego domu lub mieszkania. 
Autor: Tadeusz Wożniak Parkietkomplex Mława
Prawa autorskie zastrzeżone.

Kontakt telefoniczny

Twoje Imie

Kontakt telefoniczny

Wyślij wiadomość

POSADZKI MASZYNOWE - WYKONAWCA

 

ZPHU RENMEBEL   

Ul. Romka Strzałkowskiego 17  60-854 Poznań  

                                                                     kliknij i zadzwoń Tel: 663050738

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.